เข้าร่วมและทำให้เกิดความแตกต่าง


เริ่มต้นที่นี่

เข้าร่วมกิจกรรมระดับโลก

กิจกรรมระดับโลกของเราคือโอกาสสำหรับคุณที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมเสมือนจริงที่จะสร้างการรับรู้และระดมทุนเพื่อสนับสนุนแคมเปญนิวทริไลท์ พาวเวอร์ ออฟ ไฟฟ์ เงินบริจาคทั้งหมดจะนำมาช่วยเด็กทั่วโลกให้ได้รับโภชนาการที่ดีขึ้น คุณจะสนุกสนาน สุขภาพดี และทำให้เกิดความแตกต่างในชีวิตของเด็กเหล่านี้

เริ่มต้นที่นี่

สร้างกิจกรรมพาวเวอร์ ออฟ ไฟฟ์ของฉัน

เมื่อคุณพร้อมที่จะสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้หรือระดมทุนในการสนับสนุนแคมเปญนิวทริไลท์ พาวเวอร์ ออฟ ไฟฟ์ เรามีเครื่องมือที่จะช่วยเหลือคุณ เงินบริจาคทั้งหมดจะนำมาช่วยเด็กทั่วโลกให้ได้รับโภชนาการที่ดีขึ้น

เริ่มต้นที่นี่