เริ่มต้นการผจญภัย

5.0 กม.

$10.00

ริช เดอโวส และ เจย์ แวน แอนเดล เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็ก ทั้งสองคนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายประการ เช่น ฉลาด มีแรงผลักดัน คาดหวังสิ่งที่ดีในอนาคต และกระตือรือร้นกับโลกรอบตัวของพวกเขา พวกเขาให้แรงบันดาลใจซึ่งกันและกันในทุกวันเพื่อให้สร้างสรรค์และเต็มไปด้วยความคิดริเริ่มมากขึ้น และแบ่งปันความปรารถนาที่แน่วแน่ในการใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพของตน