เริ่มต้นการผจญภัย

10.0 กม.

$10.00

ฟาร์มในเมืองอูบาจาราในอดีตเคยเป็นสวนผลไม้ที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งอยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นตัวอย่างของการพัฒนาการทำงาน การเรียนรู้และอาชีพ และการพัฒนาบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนในสถานที่จริงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฟาร์มได้ชนะรางวัลมากมาย รวมถึงคะแนนการทดสอบมาตรฐานที่สูงที่สุดในประเทศ