ขอต้อนรับเข้าสู่ทีม!

สนุกสนาน สุขภาพแข็งแรง และช่วยต่อสู่ภาวะขาดสารอาหารในเด็ก

การแข่งขันอื่นๆ

การแข่งขันวันอาหารโลกพาวเวอร์ ออฟ ไฟฟ์ 

ต่อสู้กับภาวะขาดโภชนาการในเด็กโดยเข้าร่วมแคมเปญพาวเวอร์ ออฟ ไฟฟ์สำหรับการวิ่งแข่งเสมือนจริงนี้

รายละเอียด