5.0 กม.

16 ตุลาคม 2019

7

$10.00ชื่อทีม หัวหน้าทีม สมาชิก
ヨッシーと仲間たち ヨッシー と仲間たち 1
Equipo Vision Tampa Fl. Angelica M. Velasco Arce 1
นิวทริไลท์ พาวเวอร์ ออฟ 5K จะนำนักวิ่งและนักเดินมารวมตัวกันในวันอาหารโลกเพื่อต่อสู้ภาวะขาดสารอาหารในเด็ก ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อแข่งขันในฐานะบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม เชิญเพื่อน ครอบครัว ลูกค้า และเพื่อนร่วมงานให้เข้าร่วมกับคุณ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่จะสนุกสนานในขณะเดียวกันก็ได้ช่วยเหลือเด็กที่ขาดอาหารให้อยู่รอด เติบโต และพัฒนา