5.0 กม.

16 ตุลาคม 2020

157

$10.00ลงชื่อเข้าร่วมการวิ่งแข่งเสมือนจริงในวันที่ 16 ตุลาคมเพื่อฉลองวันอาหารโลก เดิน วิ่ง หรือขับเคลื่อนเพื่อช่วยเราสร้างการรับรู้และต่อสู้กับภาวะขาดโภชนาการในเด็ก

การวิ่งแข่งเสมือนจริง 5K ในวันอาหารโลกปี พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมมือกันต่อสู้กับภาวะขาดสารอาหารในเด็ก ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อแข่งขันในฐานะบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม และเชื้อเชิญทุกคนให้เข้าร่วม เราจะได้สนุกสนานในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาขาดสารอาหารให้อยู่รอด เติบโต และพัฒนา

อันดับ ชื่อ Country เวลา:
1 Sergio Artavia CR 00:19:24
2 Marjorie Valencia CR 00:21:15
3 Joseph Raya US 00:26:42
4 Zachary Gougar US 00:27:33
5 Milda María Mena Solano CR 00:28:27
6 Stephen Molina CR 00:29:34
7 Benjamas PRATHEEPWANPHO TH 00:30:00
8 akofori21@gmail.com 00:34:36
9 Harini Lakshmanan US 00:35:21
10 Thakoengsak Thammachot TH 00:36:24
11 Kran Nilkachatarn TH 00:36:49
12 ヨッシー と仲間たち JP 00:37:37
13 Diana Giraldo CO 00:38:18
14 Chawis Tungchaiwanna TH 00:43:13
15 Can Sarayut Smith TH 00:43:29
16 Giselle Valencia Delgado CR 00:43:52
17 Shasta Bautista US 00:46:01
18 Marc Kittiphong TH 00:49:28
19 SILA JARUSIRIWATTHANA TH 00:49:35
20 Guillermo Fallas CR 00:50:04
21 Thanjira Yingviriyapraphan TH 00:50:38
22 Krystine Striska US 00:55:00
23 Paul LaVigne US 00:58:26
24 Elizabeth Hahn US 00:58:40
25 Nonnie Nontaya TH 00:59:04
26 Kimberly Nunez US 01:00:30
27 Andrea Solís Argüello CR 01:17:54
28 Davin Fung CA 01:29:32
29 Dolores Cardona US 01:30:00
30 Monika Jakjimoska US 01:30:00
31 Christian Cardona US 01:30:00
32 SINE T. Thammapirat TH 01:47:00
33 Jenny Valencia D. CR 07:00:00
34 三原 翔平 JP 16:30:00
35 Hairo Rojas CR 17:00:00